Valikko Sulje

INFO

PerformanceSirkus on vuonna 1996 perustettu monitaiteellinen ammattiteatteriryhmä, joka yhdistää esityksissään puhe- ja musiikkiteatteria, tanssia ja sirkustaidetta, tarjoten ainutlaatuista monitaiteellista teatteria, jollaista ei muualla Suomessa nähdä. Ainutlaatuisuus perustaa pohjansa poikkitaiteellisuuteen; eri taiteenlajeja sulavasti yhdistelevään ja yhteen nitovaan esitystaiteen genreen.

PerformanceSirkus on profiloitunut myös aktiiviseksi kiertueteatteriksi, joka on vaikuttanut esitystoiminnallaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. PerformanceSirkusyhdistys on teatterin, sirkusteatterin ja musiikin moniosaaja, joka on perustamisestaan lähtien vaikuttanut laaja-alaisesti, ainutlaatuisesti ja aktiivisesti näyttämötaiteen kentällä. 

Lisäksi PerformanceSirkusyhdistys on tehnyt pitkäjänteistä taide- ja ympäristökasvatustyötä sekä verkostoitunut ja esiintynyt lukuisissa tapahtumissa myös kansainvälisesti. PerformanceSirkusyhdistyksen osaamisessa yhdistyvät pedagoginen ammattitaito ja laaja kokemus useista monivuotisista kulttuuriyhteistyöhankkeista.

Yhdistyksen ohjelmapalvelut tuottavat myös tilaajan tarpeiden mukaan räätälöityjä esityksiä ja taiteellisia pientuotantoja.